Контент хялбар бүтээх үнэгүй 51 шилдэг вэбсайт №2 - M-fox

Контент хялбар бүтээх үнэгүй 51 шилдэг вэбсайт №2

Өмнөх нийтлэлийн үргэлжлэл болох контент хялбар бүтээх боломжтой 51 вэбсайтын талаар танилцуулж байна. Энэ удаад дараах ангиллын вебсайтуудыг танилцуулна.

  • Видео бүтээх
  • Хөдөлгөөнт контент
  • Инфографик бүтээх
  • Дэлгэц бичих
  • Меме үүсгэх
  • GIF үүсгэх
  • Presentation хийх

Видео бүтээх 6 вэбсайт:

1. Animaker

2. iMovie

3. Lumen5

4. RawShorts

5. Soapbox

6. VideoShop

Хөдөлгөөнт контент /Animation/ бэлтгэх 6 вэбсайт:

1. Boomerang

2. Biteable

3. Google Photos

4. Powtoon

5. Renderforest

6. RendrFX

Инфографик бүтээх 6 вэбсайт болон програм

1. Easel.ly

2. Google Charts

3. Infogram

4. ThingLink

5. Venngage

6. Visme

Written by