Фэйсбүүк маркетингийн хичээлүүд

Хичээл 1 Танилцуулга Сошиал маркетинг, контент
Хичээл 2 Чатбот болон Ads танилцуулга
Хичээл 3 хуудас үүсгэх, үндсэн тохиргоо хийх
Хичээл 4 хуудасны тохиргоо 1
Хичээл 5 хуудасны тохиргоо 2
Хичээл 5 хуудасны тохиргоо 3
Хичээл 7 контентийн тухай
Хичээл 8 контентийн тухай
Хичээл 9 Фэйсбүүк төлбөртэй сурталчилгаа хийх
Хичээл 10 Фэйсбүүк сурталчилгааны данснуудын тохиргоо хийх
Хичээл 11 сурталчилгаа болон зорилтот бүлэг үүсгэх